Dne 23.9.2021 otevřeno 15.00 - 18.00 hod.!
Dospěláci nejezdí ! Vstupné, zápůjčky a kauce pouze v hotovosti !Za deště a při mokrých vozovkách zavřeno !

Ceník služeb dopravního hřiště

Vstupné / Entrance fee:

20,- Kč za osobu (1 – 99 let)
1200,- Kč + půjčovné skupina - organizovaná výuka (pouze na objednání)
1200,- Kč + půjčovné narozeninová oslava (pouze na objednání)
580,- Kč / 45 min. MŠ, ZŠ nezřizované MČ P9 (pouze na objednání)
 
20,- CZK per person (1 – 99 years)
1200,- CZK + lending fee group – organized lesson (needs to be ordered in advance)
1200,- CZK + lending fee birthday party (needs to be ordered in advance)
580,- CZK / 45 min. kindergartens, primary schools not established by Prague 9 Municipality (needs to be ordered in advance)

Natáčení spotů a žurnalistické aktivity - pouze po dohodě se zřizovatelem. Upozornění: Jedna dospělá osoba (18-99 let) může doprovázet max. 3 děti, jinak se jedná o skupinu, tudíž o organizovanou výuku.

Shooting spots and journalistic activities - only after agreement with the founder. Notice: One adult (18-99 years) may be accompanied by a maximum of 3 children otherwise it is a group which means organized lesson.

Půjčovné / Lending fee:

zapůjčení kola včetně ochranných pomůcek 30,- Kč / hod bike rental including protective equipment 30,- CZK / hour
zapůjčení elektrických vozítek 100,- Kč / hod (nosnost max. 30 kg) electric cars rental 100,- CZK / hour (load capacity max. 30 kg)
zapůjčení šlapacích vozítek 60,- Kč / hod pedal cars rental 60,- CZK / hour
zapůjčení ochranných pomůcek samostatně 20,- Kč / hod rental of protective equipment is separate 20,- CZK / hour

Upozornění:

Notice:

Záloha / Deposit:

Záloha za půjčení věcí bude použita pro případné poškození svěřených věcí (větší než je jejich běžná amortizace) nebo jejich ztrátu:
  • záloha na samostatnou výpůjčku přilby 100,- Kč
  • záloha na výpůjčku kola a šlapacího vozítka včetně přilby 300,- Kč
  • záloha na výpůjčku elektrického vozítka 500,- Kč
  • Upozornění : bez složení zálohy ( kauce ) ve stanovené výši nebude zápůjčka realizována !
The deposit for the rental will be charged when returning damaged equipment (greater than their normal amortization) or their loss:
  • deposit for a separate helmet rent 100,- CZK
  • deposit for bike and pedal car rent including helmet 300,- CZK
  • deposit for the electric car rent 500,- CZK

Oslavy, firemní akce / Celebrations, corporate events

Dětské dopravní hřiště je možné si pronajmout na firemní akce, narozeninové či rodinné oslavy. Hodinová sazba je 1 200,- Kč (půjčovné není zahrnuto). Prosíme, rezervujte si hřiště minimálně se 14ti denním předstihem, abychom mohli o uzavření informovat rodičovskou veřejnost. Konáme tak na webových stránkách a taktéž na nástěnce u hřiště.

A children’s playground can be rented for corporate events, birthday parties or family celebrations. The hour rate is 1.200,- CZK (rent fee is not included). Please book the playground at least 14 days in advance so that we can inform the parental public about the closure. We inform on the website as well as on the notice board at the playground.


Spravuje zettiwebs.cz
© dopravnihristeprosek.cz, 2010 - 2021, všechna práva vyhrazena